Σας ευχαριστούμε πολύ για την πληρωμή σας.
Το ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ της παράστασης θα σας αποσταλεί στο mail σας από το CENTRE of MODERN MUSIC.

Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ για το ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ θα σταλεί στο mail σας από την VIVA PAYMENTS.